FIT and WELLCENTRUM KOMPENZAČNÍHO CVIČENÍ

Co je kompenzační cvičení?

Musíme si uvědomit, že dítě není malý dospělý, proto nemohou cvičit stejně jako dospělí, dokonce nestačí ani snížení zátěže. Je velice důležité respektovat časovou posloupnost dozrávání našich dětí. Biologické dozrávání má své zákonitosti a ty je třeba respektovat. Snahy urychlit tento proces, nebo jinak obejít jsou hazardováním se zdravím (např. pomocí medikamentů urychlovat proces dozrávání růstových chrupavek apod.). Proto je velice důležité věnovat se cvičení individuálně a od základů (a to u dětí, u dospělých i u seniorů).

Kompenzační cvičení je všestrannost a různorodost pohybu. Je to nutná a podstatná část všech sportovních aktivit. Kompenzační cvičení má velký vliv na úroveň dosažitelného výkonu.

Kompenzace je nutnou a podstatnou součást všech sportovních aktivit.

 1. Kompenzace POSILOVACÍ – cílem je zachování funkční způsobilosti svalů, ne svalová hypertrofie
 2. Kompenzace PROTAHOVACÍ – prevence proti zkrácení svalů a zachování jejich elasticity
 3. Kompenzace UVOLNOVACÍ – udržení a obnovení kloubní vůle, zlepšení prokrvení a tím i látkové výměny v měkkých tkání

Kompenzační cvičení má především zdravotně preventivní význam.


V tomto cvičení je zahrnuta jak fyzická tak psychická kompenzace, která je také velice důležitá. Tímto cvičením předcházíme tzv. svalovým dysbalancím (svalové nerovnosti jak mezi pravou a levou částí těla, tak i mezi jednotlivými svalovými skupinami).

Základním úkolem je předcházet vzniku svalových dysbalancí, které mohou být příčinou vzniku náhradních pohybových programů, které narušují dříve získané pohybové stereotypy. Např. při předklonu trupu se začnou zapojovat nejprve ohybače kyčle než břišní svaly, nebo na zadní straně trupu se začnou při jistých pohybech zapojovat dříve svaly na zadní straně stehna než hýžďové svalstvo, což se může v celkovém důsledku projevit zdravotními komplikacemi.

Dopad kompenzačního cvičení není pouze na svalový aparát, ale také na polohu, a tím i na funkci vnitřních orgánů. Budeme-li jen protahovat a uvolňovat nebo jen posilovat je to nedostačující. Svaly tonického charakteru mají tendenci se zkracovat, svaly fázického charakteru ochabují a vypadávají z funkce. Např. břišní svalstvo má tendenci k ochabování a tak se především posiluje. Proto je důležité v každém cvičení zapojit jak posilování, tak protahování, aby nedocházelo k ochabnutí nebo zkrácení svalů.

Musíme se snažit, aby všechny klouby v těle byly správně zatěžovány jinak dochází k přetěžování jednotlivých kloubů a tudíž např. k hrbení zad, zaklánění hlavy nebo k různému kroucení těla.

Při bolesti zad často hledáme polohu jak nás bolet nebudou, což vede právě k těmto poruchám držení těla. Dochází také ke zkrácení šlach na celém těle, proto je nezbytnou součástí cvičení protahování. Protahováním a posilováním hlubokých svalů (tzn. Vnitřní stabilizační systém) chráníme naše klouby před zbytečným přetěžováním a poškozováním.

Proto je kompenzační cvičení velice důležité, aby naše děti rostli a vyvíjeli se správně bez zbytečných bolestí a potíží.

Víte co je to ...SPIRÁLNÍ STABILIZACE PÁTEŘE?

Pohybová - dynamická spirální stabilizace páteře

Tvar a funkci páteře ovlivňuje pohyb paže a lopatk. Pohyb paže a lopatky vzad je spojen především s činností širokého zádového svalu a svalu trapézového. Tyto svaly zahajují aktivitu svalových spirál. Spirály stahují obvod pasu k sobě, páteř protahují směrem, stabilizují a umožňují rotační pohyb, především optimálně koordinovanozu a stabilizovanou chůzi.


pohybová spirální stabilizace páteře

Klidová - statická vertikální stabilizace páteře

V klidu se lopatka nepohybuje a páteř je stabilizována svaly uloženými podél páteře - svalovými vertikálami. Ty ji však stlačují k sobě a blokují pro pohyb. Páteř je pevná, ale není pohyblivá. Tato klidová vertikální stabilizace umožňuje udržet tělo mnoho hodin v klidové pozici, například při práci vsedě na PC. Činnost vertikál stlačuje páteř a snižuje meziobratlové disky.


klidová spirální stabilizace páteře

HLAVNÍ PRINCIPY METODY SPS

Spirální stabilizace páteře
(stabilizace páteře spirálními svalovými řetězci)
Aktivní útlum paravertebrálních svalů
(svalů uložených podél páteře)
Trakční síla
(protažení páteře směrem vzhůru)
Vertikální osa těla
(osa těla shodná se zemskou přitažlivostí)
Extenční pohybové vzory v pletenci ramenním a pánevním
(pohyby paží a dolní končetinou vzad)

LÉČBA BOLESTÍ A KOMPLIKACÍ PO OPERACÍCH PÁTEŘE

Operace páteře neodstraňuje původní příčinu přetížení, která je způsobena svalovou dysbalancí a poruchou spirální stabilizace páteře. Po operaci negativní vlivy dále ničí páteř v sousedních segmentech. Na operaci páteře musíme pacienta předem cvičením připravit a po operaci dále cvičením stabilizovat.

LÉČBA SKOLIÓZY SVALOVÝM STABILIZAČNÍM KORZETEM

Příčinou skoliózy je porucha spirálního svalového korzetu a porucha koordinace a stabilizace chůze. Spirálně stabilizovaným cvičením je možno tuto poruchu kompenzovat. Podpůrný plastový korzet poruchu neodstraňuje, ale dále oslabuje dynamické stabilizační svaly a brání v zapojení spirálních řetězců.


DEGENERACE MEZIOBRATLOVÉHO DISKU

Degenerace disku se může projevit akutním problémem – výhřezem disku nebo postupným zánikem disku. Když se disk sníží, dojde k přetížení meziobratlových kloubů a obratlových těl a vznikne artróza meziobratlových kloubů (spondylartroza) a deformace obratlových těl (spondyloza). Páteř se postupně uzavírá kostěnými nárůstky a vzniká zúžení páteřního kanálu (spinální stenoza).

REGENERACE MEZIOBRATLOVÉHO DISKU

Všechny fáze degenerace jsou plně nebo částečně reverzibilní pravidelným cvičením spirálně stabilizovaných cviků. Zdravotní stav se dá upravit tak, abychom žili bez bolestí. V životním stylu však regenerace musí převažovat nad degenerace.

Nabízíme ...Kompenzační (nápravné) cvičení pro ...

DĚTI do 10 let rychlostní , obratnostní
a gymnastické cvičení... více
Děti v první dekádě svého života zažívají mnoho změn:

 • intenzivní růst, vývoj a dozrávání různých orgánů těla, pohybový rozvoj
  děti v tomto období vyrostou i o 50 a více centimetrů a přirozeně zároveň zvýší svou hmotnost i o více než 30 kg

 • psychický a sociální vývoj
  dětem se mění chápání a vnímání nejen okolního světa, ale i jejich pozice v něm, formuje se vztah ke společnosti a lidem kolem nich

Při našem cvičení jim pomůžeme tyto nástrahy života lépe zvládnout. Správným cvičením jim usměrníme správný pohybový rozvoj, a kolektivním cvičením je naučíme lépe zvládat začlenění do kolektivu a zvládání autority dospělých.
MLÁDEŽ spirální stabilizace páteře – cviky určené pro sportovce a gymnastické cvičení... více
Pomocí kompenzačního cvičení metodou spirální stabilizace páteře usměrníme rozvoj charakteristických rysů dětské motoriky a dynamiky nervových procesů.
PROFESIONÁLNÍ SPORTOVCE spirální stabilizace a mobilizace páteře – sportovní verze cvičení... více
Pomocí kompenzačního cvičení metodou spirální stabilizace páteře dochází u sportovců:

 • ke zvýšení výkonu
 • k zvýšení rozsahů pohybů
 • k prevenci proti úrazům
 • k lepší dynamice pohybu
SENIORY kompenzační cvičení pro lepší klouby, pohyblivost i kardiovaskulární systém... více
Pomocí kompenzačního cvičení dochází u seniorů:

 • k rozvoji všech kloubů
 • správnému držení těla
 • lepší pohyblivosti těla
 • zlepšení kardiovaskulárního pohybu
BOLAVÁ ZÁDA civilizační bolesti zad
(vzniklé sedavou prací, stresem, ...)... více
Pomocí kompenzačního cvičení metodou spirální stabilizace páteře naučíme Vaše tělo základní principy pro jeho správné držení (při sezení, stání i chůzi). Naučíme Vás jak se protahovat v případě bolesti, a především jak bolesti opakovaným jednoduchým cvičením předcházet.

Nabízíme ...Kurzy cvičení

Funwalker Kurz (vytrvalostní-cardio s hudbou), zaměřený na zlepšování osobní kondice s posilovacími prvky. Vytrvalostní kurzy se využívají především pro aktivaci svalů ke spalování tuků.... více
FunWalker spojuje úspěch crosswalkeru s přednostmi skupinového tréninku. Vytrvalostní kurz s hudbou a zábavou pod vedením trenéra (instruktora) přináší motivaci a tréninkový efekt.

Vytrvalostní kurzy se využívají především pro aktivaci svalů ke spalování tuků (zvětšuje se počet mitochondrií ve svalech, což jsou buňky přeměňující / spalující tuk na energii).

FunWalker přináší a zajišťuje:
 • Celkový svalový aparát je v pohybu.
 • Žádné přetížení kloubů.
 • Jemný a beznárazový průběh pohybů.
 • Optimalizace držení rouvnováhy a motoriky.
 • Maximální přeměna energie
 • Spalování tuků ...
  • ... o 20% vyšší než u spinningu
  • ... o 30% vyšší než u Nordic Walkingu
 • Snižování krevního tlaku a laktatových hodnot.

Kurz je vhodný pro pokročilé cvičící všech věkových skupin. Kurz je veden odborným trenérem, který dohlíží na správné provádění cviků.

Počet osob v kurzu je 9.
Effective Kurz je zaměřený na posilování svalového aparátu celého těla, který využívá přednosti cvičení na strojích Effective (s unikátním hydraulickým odporovým systémem bez závažových bloků).... více
Kurz je zaměřený na posilování svalového aparátu celého těla. Je to silově vytrvalostní trénink s držením dobré pohyblivosti kloubů, pružnosti a dynamičnosti svalů.

Kurz je hodný pro všechny věkové skupiny (začátečníky i pokročilé), pro vylepšení osobní kondice, redukce tuku a formování postavy.

Kurzy jsou vedeny v různých formách:
 • Silový (POWER) trénink zaměřený na přírustek svalové hmoty.
 • Kondiční trénink zaměřený na aktivaci svalů celého těla.

Součástí kurzu je zahřátí a po tréninku strečink. Počet osob je max. 10. Kurz je veden odborným trenérem, který dohlíží na správnost cvičení.

Výhody strojů Effective:
 • Effective pracuje bez závažových bloků, využívá hydraulického odporového systému.
 • Trénink celého těla je možný během krátkého časového rozmezí.
 • Nedochází ke svalové bolesti (horečce) po tréninku. Skrze střídání mezi kontrakcí (napětím) a uvolněním (dokonce i protažením) je při cvičení vytvářená kyselina mléčná okamžitě vytlačována pryč ze svalů. Ke svalové bolesti (horečce) po cvičení dochází jen ve velmi výjimečných případech.
 • Skrze střídání se napětí a uvolnění(protažení) je zabraňováno zkracování svalů a zároveň dochází k rychlejší regeneraci svalů po tréninku.
 • Nedochází k vytváření svalových dysbalancí, žádné přetěžování při změnách směrů pohybů cvičení (jemnější zatížení kloubů).
 • Isodynamický systém zabraňuje přetížení svalového aparátu. Riziko zranění je prakticky nulové (při cvičení je používána jen koncentrická síla - kde 99% všech úrazů svalů se stává při vyvinutí excentrické síly, která se při cvičení na Effective nepoužívá).
 • Toto spojení silového s cardio tréninkem v jeden vysoce motivační kruhový trénink, zajišťuje optimum efektivity tréninku ve velice krátké době.
 • Velice jednoduché nastavení zátěže pomocí otočného regulátoru.
 • Změna nastavení je možná i v průběhu tréninku, tzn. trenér může kdykoli zasáhnout z důvodu změny natavení.
Effective pro seniory Kurz je zaměřený na posilování svalového aparátu celého těla seniorů, který využívá přednosti cvičení na strojích Effective (s unikátním hydraulickým odporovým systémem bez závažových bloků).... více
Kurz je zaměřený na posilování svalového aparátu celého těla. Je to silově vytrvalostní trénink s držením dobré pohyblivosti kloubů, pružnosti a dynamičnosti svalů.

Kurz je hodný pro všechny věkové skupiny (začátečníky i pokročilé), pro vylepšení osobní kondice, redukce tuku a formování postavy.

Kurzy jsou vedeny v různých formách:
 • Silový (POWER) trénink zaměřený na přírustek svalové hmoty.
 • Kondiční trénink zaměřený na aktivaci svalů celého těla.

Součástí kurzu je zahřátí a po tréninku strečink. Počet osob je max. 10. Kurz je veden odborným trenérem, který dohlíží na správnost cvičení.

Výhody strojů Effective:
 • Effective pracuje bez závažových bloků, využívá hydraulického odporového systému.
 • Trénink celého těla je možný během krátkého časového rozmezí.
 • Nedochází ke svalové bolesti (horečce) po tréninku. Skrze střídání mezi kontrakcí (napětím) a uvolněním (dokonce i protažením) je při cvičení vytvářená kyselina mléčná okamžitě vytlačována pryč ze svalů. Ke svalové bolesti (horečce) po cvičení dochází jen ve velmi výjimečných případech.
 • Skrze střídání se napětí a uvolnění(protažení) je zabraňováno zkracování svalů a zároveň dochází k rychlejší regeneraci svalů po tréninku.
 • Nedochází k vytváření svalových dysbalancí, žádné přetěžování při změnách směrů pohybů cvičení (jemnější zatížení kloubů).
 • Isodynamický systém zabraňuje přetížení svalového aparátu. Riziko zranění je prakticky nulové (při cvičení je používána jen koncentrická síla - kde 99% všech úrazů svalů se stává při vyvinutí excentrické síly, která se při cvičení na Effective nepoužívá).
 • Toto spojení silového s cardio tréninkem v jeden vysoce motivační kruhový trénink, zajišťuje optimum efektivity tréninku ve velice krátké době.
 • Velice jednoduché nastavení zátěže pomocí otočného regulátoru.
 • Změna nastavení je možná i v průběhu tréninku, tzn. trenér může kdykoli zasáhnout z důvodu změny natavení.
Zdravá záda Tento kurz je určen pro klienty s bolestmi zad, kteří momentálně nemají akutní bolesti, ale prožili si jak nepříjemné je mít „housera”, nechtějí jej zažít znovu a raději zvolí prevenci (v podobě cvičení).... více
Tento kurz je určen pro klienty s bolestmi zad, kteří momentálně nemají akutní bolesti, ale prožili si, jak nepříjemné je mít „housera”.

Naučíte se jak předcházet bolesti zad!

Výhody kurzu „Zdravá záda”
 • Omezený počet účastníků zajišťuje indiviální přístup!
 • Tento kurz má charakter preventivní nikoliv léčebný.

Od kurzu očekávejte
 • Úvodní konzultace
  • problémy klientů
  • vizuální vyšetření (držení těla, ...)
  • koncepce kurzu
  • ...
 • Kineziologický rozbor - posouzení postoje těla, svalové kondice, typu dýchání, klenby nožní,...
 • Teorie - části hlubokého stabilizačního systému a jeho funkce
 • Nácvik správného stereotypu dýchání
 • Postupný nácvik izolované kontrakce svalů
 • Nácvik správného zapojování svalstva při cvičení na strojích
 • Zařazení prvků z cvičení podle J. Pillatese a L. Mojžíšové
 • Relaxace a správné zapojování svalů dna pánevního
 • Cvičení drobných svalů nohy jako prevence plochých nohou
 • Nácvik správných pohybů a postojů při různých činnostech (nošení břemen,...)
 • Doporučení vhodných sportovních aktivit

OTEVÍRACÍ DOBA

Po 08:00 - 12:00 15:00 - 21:00
Út 08:00 - 12:00 15:00 - 21:00
St 08:00 - 12:00 15:00 - 21:00
Čt 08:00 - 12:00 15:00 - 21:00
08:00 - 12:00 15:00 - 21:00

ROZPIS STÁLÝCH TRÉNINKŮ

8:00
-
9:00
9:00
-
10:00
10:00
-
11:00
11:00
-
12:00
12:00
-
13:00
13:00
-
14:00
14:00
-
15:00
15:00
-
16:00
16:00
-
17:00
17:00
-
18:00
18:00
-
19:00
19:00
-
20:00
Po
FW
IH
IH
KS
KS
KS
KT
Út
EF
CS
EF
KT
EF
KT
St
FW
IH
IH
EF/LF
KS
KS
KS
Čt
KS
KS
KS
EF
IH
IH
IH
KS
KS
KS
KS
KS
KS
So
zavřeno
Ne
zavřeno
Pondělí 8:00 - 9:00 FunWalkery
Pondělí 10:00 - 11:00 Individuální hodiny
Pondělí 11:00 - 12:00 Individuální hodiny
Pondělí 16:00 - 17:00 Kompenzace sportovců
Pondělí 17:00 - 18:00 Kompenzace sportovců
Pondělí 18:00 - 19:00 Kompenzace sportovců
Pondělí 19:00 - 20:00 Kombi trénink
Úterý 8:30 - 9:30 Effective
Úterý 10:00 - 11:00 Cvičení seniorů
Úterý 16:00 - 17:00 Effective
Úterý 17:00 - 18:00 Kombi trénink
Úterý 18:00 - 19:00 Effective
Úterý 19:00 - 20:00 Kombi trénink
Středa 8:00 - 9:00 FunWalkery
Středa 10:00 - 11:00 Individuální hodiny
Středa 11:00 - 12:00 Individuální hodiny
Středa 16:00 - 17:00 Effective / Latino fitness
Středa 17:00 - 18:00 Kompenzace sportovců
Středa 18:00 - 19:00 Kompenzace sportovců
Středa 19:00 - 20:00 Kompenzace sportovců
Čtvrtek 16:00 - 17:00 Kompenzace sportovců
Čtvrtek 17:00 - 18:00 Kompenzace sportovců
Čtvrtek 18:00 - 19:00 Kompenzace sportovců
Čtvrtek 19:00 - 20:00 Effective
Pátek 9:00 - 10:00 Individuální hodiny
Pátek 10:00 - 11:00 Individuální hodiny
Pátek 11:00 - 12:00 Individuální hodiny
Pátek 14:00 - 15:00 Kompenzace sportovců
Pátek 15:00 - 16:00 Kompenzace sportovců
Pátek 16:00 - 17:00 Kompenzace sportovců
Pátek 17:00 - 18:00 Kompenzace sportovců
Pátek 18:00 - 19:00 Kompenzace sportovců
Pátek 19:00 - 20:00 Kompenzace sportovců

REFERENCE

Jiří Trnka webdesigner a programátor

Po dlouhaleté sedavé práci jsem již cítil permanentní bolest v bederní části páteře. Po ránu nebylo možné se ohnout obléci si ponožky. Pohrát si s 2letou dcerou bylo skoro nemožné.

Po konzultaci a několika návštěvách ve FIT and WELL jsem pochopil techniky cvičení spirální stabilizace páteře, naučil se je praktikovat a po zhruba půl roce cvičení (pár minut denně doma, jednou týdně hodinu ve studiu) skoro nevím, co je bolest zad.

Věra Straková matka na mateřské dovolené

Od malička mám genetickou predispozici k artróze. Po 10 letech těžké práce v truhlárně mi doktoři diagnostikovali počáteční artrózu obratlů v bederní části páteře. Bolest zad byla již každodenní rutinou, především při náročném dni starostlivé maminky.

Cvičením spirální stabilizace páteře ve FIT and WELL (jednou týdně ve studiu + pár minut denně doma) se bolesti téměř vytratili. Už se objevují pouze občas při delší zátěži.

KONTAKTY724 800 393


Provozovatelka

Paulína Novotná
Jana Drdy 491
261 01 Příbram

IČ: 87205483
  Provozovna

Studio FIT and WELL
Budovatelů 138
261 01 Příbram
Provozovatelka je zapsána v živ. rej. MěÚ Příbram - OŽÚ
dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona č. 455/1991 sb. od 01. 12. 2008.
2015 ....... 2024 © fitandwell.cz webdesign | websystem | KAO.cz